Обучения по проекти

„Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, 28-29 януари 2011, София

Център за развитие на медиите проведе обучение „Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, предназначено за представители на обществените медии, с цел подобряване на междукултурния диалог между гражданските организации и медиите при отразяване проблемите на малцинствата и мигрантите. Обучението се проведе на 28 и 29 януари 2011 г. в София и […]