Автор: Център за развитие на медиите

Мониторинг и анализ на медийното отразяване на приемането на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937, известна като Whistleblower Directive – кратък анализ на медийното отразяване и начина на информиране на българските граждани по проблема

България забави транспонирането в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/1937 на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и просрочи крайния срок, който беше 17 декември 2021 г. Законът за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности или публично оповестяващи информация за нарушения, беше приет на 27 януари 2023 г. Това приемане беше […]

Фондът за разследваща журналистика за Европа (IJ4EU) все още приема кандидатури по схемата за подкрепа на журналисти на свободна практика!

Фондът за разследваща журналистика за Европа (IJ4EU) все още приема кандидатури по схемата за подкрепа на журналисти на свободна практика!Схемата предоставя безвъзмездни средства до 20 000 евро на трансгранични екипи от журналисти, работещи извън структурите на редакцията. Той също така ще предложи допълнителна подкрепа чрез обучение, менторство и възможности за работа в мрежа.Крайният срок за […]

Стратегически съдебни дела срещу участието на обществеността – работен семинар за SLAPP или съдебни дела, насочени към ограничаване на общественото участие в България

Център за развитие на медиите провежда поредица от обучения за адвокати „Стратегически съдебни дела срещу участието на обществеността“. Първото обучениесе провежда в София на 12 януари 2023 в център SOHO и разглежда SLAPP или съдебни дела, насочени към ограничаване на общественото участие в България в рамките на европейска инициатива Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of […]