Обучения по проекти

Обучение по английски език за журналисти

Американският университет в България ще проведе за втори път безплатен курс по английски за журналисти. Курсът е за сравнително напреднали и е предназначен за действащи журналисти и студенти по журналистика от 3-и и 4-и курс. Програмата на обучението ще се състои от два модула: – специализирано езиково обучение, което надгражда и активира познанията по английски […]

Журналистически проект дава възможност за кариерно развитие

Журналисти и студенти по журналистика ще могат да повишат професионалния си капацитет по теми, свързани бедността, миграцията и малцинствата Проектът „Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration“ цели да повиши обществената осведоменост в страните членки на ЕС относно взаимовръзките между ЕС и развиващите се страни по въпроси, свързани с бедността, миграцията и изключването на малцинствата […]

Центърът за развитие на медиите в партньорство с OFFNews проведе обучение по създаване на съдържание за уеб

На 25.02.2016 г. Център за развитие на медиите в партньорство с OFFNews проведе обучение по създаване на съдържание за уеб, предназначено за 15 студенти от различни специалности. Обучението е част от проект „Устойчивост и развитие на екипа по писане на джендър тематика към Студентската Онлайн Медиа (СОМ – студентска онлайн медиа)“, който цели привличане вниманието и […]