Проекти

Добри и лоши практики при отразяване на темата за малцинствата в онлайн медиите

Как българските онлайн медии подхождат към темата за малцинствата и къде стоят в сравнение с медиите в региона – това беше основната тема на организираната от Център за развитие на медиите дискусия, която се проведе на 4 декември в Дома на Европа в София. Поводът за дискусията беше проведеният през юни и юли 2015 г. мониторинг на 4 […]

Моето любимо място в сърцето на София

Проектът „Моето любимо място в сърцето на София” има за цел да мотивира младите хора да открият нови градски пространства в столичния център, а екипът на проекта заедно с експерти и специалисти да предложат възможни решения за тяхното ново градско или архитектурно обновление. За срока на проекта ученици от гимназиалните класове на четири училища в […]

Какви са условията на труд на журналистите в Югоизточна Европа

“Няма журналистика без журналисти”, каза Йоана Авадани, изпълнителен директор на Центъра за независима журналистика (Румъния) и координатор на проекта на Партньорството за развитие на медиите в Югоизточна Европа. Пренаселен и доста беден медиен пазар, без възможности за устойчивост, с високо ниво на несигурност на работните места, което прави журналистите уязвими на политически и икономически натиск […]