Vessislava Antonova

Chairman

Journalist, Capital Newspaper

Nadia Obretenova

Journalist, Bulgarian National Television

Alexenia Dimitrova

Journalist, 24 Hours Daily Newspaper

Ivanitchka Ivanova-Boesten

Communication Expert