Автор: Център за развитие на медиите

“Отразяване на избори в страните от Югоизточна Европа”, 10-13 март 2011, София

Център за развитие на медиите организира семинар “Отразяване на избори в страните от Югоизточна Европа”, който се проведе от 10 до 13 март 2011 г. в София. Събитието бе осъществено с подкрепата на Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”, София. През 2011 и 2012 година се провеждат редица парламентарни и президентски избори […]

“Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, 25 февруари 2011, София

Център за развитие на медиите проведе кръгла маса на тема “Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, която се проведе на 25 февруари 2011 г. от 11 до 13 ч в Информационния център на Европейския съюз в България. Дискутирани бяха теми, свързани с предизвикателството, наречено “многообразие”, и мисията на обществените медии […]

„Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, 28-29 януари 2011, София

Център за развитие на медиите проведе обучение „Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, предназначено за представители на обществените медии, с цел подобряване на междукултурния диалог между гражданските организации и медиите при отразяване проблемите на малцинствата и мигрантите. Обучението се проведе на 28 и 29 януари 2011 г. в София и […]