Семинари

“Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, 25 февруари 2011, София

Център за развитие на медиите проведе кръгла маса на тема “Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените медии и неправителствените организации”, която се проведе на 25 февруари 2011 г. от 11 до 13 ч в Информационния център на Европейския съюз в България. Дискутирани бяха теми, свързани с предизвикателството, наречено “многообразие”, и мисията на обществените медии […]