Семинари

Обликът на малцинствата в онлайн медиите в Централна и Източна Европа

На 3-4 март в Скопие се проведе форумът „Обликът на малцинствата в онлайн медиите в Централна и Източна Европа”, който събра 50 млади хора от 14 страни. Бяха представени резултатите от проведения мониторинг на медии от България, Македония, Гърция и Хърватия. Участниците имаха възможността да споделят опит и различни проведени изследвания по темата, както и […]

КРЪГЛА МАСА СТИМУЛИРА ДИАЛОГА МЕЖДУ БЕЖАНЦИТЕ И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

Център за развитие на медиите срещна представители на българските институции, граждански организации и журналисти, с бежанците и техните проблеми Не мога да не изкажа притесненията си от това, че много от колегите журналисти представят темата за бежанците едностранно, че се спекулира и се подхранват страхове и настроения в нашето общество срещу бежанците, че тяхната гледна точка […]

Медийният плурализъм в България – от Европейска гражданска инициатива към Граждански пакт

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 12-13 АПРИЛ 2013 Г., СОФИЯ, ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ “ЧЕРВЕНАТА КЪЩА”  Семинарът е предназначен за журналисти, представители на медиите и правозащитни организации. Целта е да се дискутират проблемите в медийната среда на България и ЕС, като се търсят стратегии за тяхното преодоляване. В рамките на събитието ще бъдат представени […]