Новини

Мониторинг и анализ на медийното отразяване на приемането и промените на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

България забави транспонирането в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/1937 на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и просрочи крайния срок, който беше 17 декември 2021 г. Законът за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности или публично оповестяващи информация за нарушения, беше приет на 27 януари 2023 г. Това приемане беше […]

Как се подават сигнали към Комисията за защита на личните данни по ЗЗЛПСПОИН

Как се подават сигнали към Комисията за защита на личните данни? Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения вече е в сила от една година. #whisleblowers

Подобряване на защитата срещу SLAPP : Проектът PATFox заема централно място в Европейския парламент

Финалното публично събитие на проекта PATFox се проведе на 31 януари 2024 г. в сградата на Европейския парламент, зала ASP 5G1, от 9 до 11 сутринта централноевропейско време. Събитието „Подобряване на защитата срещу SLAPP: Уроците, научени от проекта PATFox“ се организира съвместно от евродепутата Рамона Стругариу, докладчик по Европейския закон за свободата на медиите, и […]