Библиотека

Център за развитие на медиите публикува доклад за дигитализацията на медиите в България

  Докладът е озаглавен “Проучване на дигиталните медии – България” и е съставен от медийните изследователи Весислава Антонова и Андриан Георгиев. Проучването е част от проекта “Mapping Digital Media” на Фондация “Отворено общество”, който включва изследване на тези процеси в общо 60 страни. Изследването разглежда влиянието на новите технологии и Интернет върху медиите и се […]

Издания на ЦРМ

Медии и преход, 1989–1999 Сборник под редакцията на Георги Лозанов, Лиляна Деянова, Орлин Спасов, София, 2000 г. Аналитични статии, проследяващи развитието на масмедиите в България и връзката им с цялостния процес на социална трансформация през 90-те години на XX в. Наръчник на радиоводещия Костадин Атанасов, София, 2000 г. Изданието представлява сполучлив опит да бъдат събрани […]