Подробна информация за услугите, които предлагаме, можете да получите на телефон: +359 895 462 137 или на e-mail: mediacenter@mediacenterbg.org