Предлагаме индивидуални и групови обучения в следните области:

  • Разследваща журналистика
  • Достъп до информация в България и чужбина
  • Ефективно търсене в интернет
  • Дълбинни уеб проучвания
  • Работа с медии
  • Поведение пред камера
  • Политически комуникации
  • Комуникации по време на криза и др.

Нашите трейнъри и лектори са лицензирани професионалисти с международен опит.