Какви са условията на труд на журналистите в Югоизточна Европа

citizen journalism“Няма журналистика без журналисти”, каза Йоана Авадани, изпълнителен директор на Центъра за независима журналистика (Румъния) и координатор на проекта на Партньорството за развитие на медиите в Югоизточна Европа.

Пренаселен и доста беден медиен пазар, без възможности за устойчивост, с високо ниво на несигурност на работните места, което прави журналистите уязвими на политически и икономически натиск и често води до автоцензура. Това са само част от изводите на Регионалния доклад за условията на заетост на журналистите в Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора и Сърбия, изготвен от Центъра за независима журналистика в Букурещ, Центъра за развитие на медиите в София и други професионални организации от региона по повод 3 май – Световният ден за свобода на печата (World Press Freedom Day).

Докладът разкрива, че в целия регион журналистите получават по-малко от средната за страната работна заплата, което е индикатор за ерозия на зачитането на професията в обществото. Парадоксално е, че обществените медии – все още нереформирани и подлежащи на държавно въздействие – предлагат по-стабилни и по-добре платени работни места. Това обстоятелство създава предимство за тези медии, тъй като все повече журналисти търсят стабилни работни места. То, също така, показва необходимостта от по-силно общо усилие от страна на журналистите, за да защитят правата си.

“Ситуацията на пазара на труда се явява един от най-чувствителните и трудни проблеми, тъй като медийната среда се развива и бизнес моделите се променят. Докато наблюдаваме системните промени и начина, по който те се отразяват на основните принципи на свободата на медиите и журналистическата практика, рискуваме да загубим фокуса върху хората. Това е грешка. Няма журналистика без журналисти”, каза Йоана Авадани, изпълнителен директор на Центъра за независима журналистика (Румъния) и координатор на проекта на Партньорството за развитие на медиите в Югоизточна Европа.

Докладът е изготвен от българския медиен експерт Радомир Чолаков, въз основа на докладите на отделните държави, подготвени от местни изследователи от юни 2014 г. и март 2015 г. Пълният текст може да бъде ичтеглен на английски език от тук.

Докладът е част от проекта за Партньорството за развитие на медиите в Югоизточна Европа, който се осъществява от консорциум от медийни организации от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия, България и Румъния. Партньорството е насочено към привличането на нови участници на обществения дебат, свързан с медийната свобода и независимост и създаване на синергии между медийните организации и тези заинтересовани страни (синдикати, свободата на изразяване групи, учители, родители, участници и т.н.). Проектът е насочен към три основни теми: условия на труд на журналисти, медийно образование (едновременно за журналистите и за обществеността) и свободата на изразяване и ще се провежда до 2017 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към
Асен Величков (координатор за България), avelichkov@mediacenterbg.org

flag_yellow_low

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия чрез Механизма за гражданското общество, свободата и отчетността на медиите, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI

Това съобщение е изготвено с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи Центъра за независима журналистика и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява позиция на ЕС.