Мерки за подкрепа на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Какви  мерки за подкрепа на сигнализиращите лица се предвиждат в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, приет от 49-ото Народно събрание на 5 октомври 2023 г. ?

  • Безплатни и достъпни информация и съвети относно процедурите и мерките за защита /предоставя се от КЗЛД/;
  • Помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по този закон /предоставя се от КЗЛД/;
  • Правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ /предоставя се от Националното бюро за правна помощ/.

Leave a comment