Изготвяме по поръчка:

  • проучвания на медийната среда в страната и в региона
  • медиен мониторинг
  • медиен прес клипинг по дадени теми за последните 20 г. в България
  • разследвания