Център за развитие на медиите е член на Мрежата за професионално развитие на медиите в Югоизточна Европа (SEENPM). Създадена през февруари 2000 г., тя обединява 18 медийни центрове и институти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Унгария и Хърватска. От март 2002 г. до март 2004 г. ЦРМ председателстваше Мрежата, като понастоящем ЦРМ е член на Координационния й комитет.

Центърът за развитие на медиите е единствен партньор за България на European Association for Viewers Interests (EAVI) – партньорската мрежа от 40 асоциации, институции и компании от цяла Европа и извън нея, която работи за застъпничество за медийна грамотност и пълноценно гражданство в Европа.

Центърът е и член на Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection –  първата регионална инициатива по рода си, която обединява активисти, журналисти и експерти за укрепване на законните права на лицата, които подават сигнали срещу корупционни практики, и подкрепя усилията им за постигане на справедливост.