Да защитим плурализма в медиите чрез един нов инструмент на демокрация на участието

EIMP LogoСитуацията на свободата и плурализма на медиите в Европейския съюз се влошава. Някои страни, като например Унгария, страдат от значителна намеса на политическата власт, която си е поставила за цел да контролира и ръководи медиите. Други страни, по-специално Великобритания, страдат от проблеми на прекомерна концентрация, водеща до неправомерно въздействие на определени икономически групи, а именно медийната империя на Мърдок, над политическите процеси. Трети, какъвто е случаят в Италия, България и до известна степен в Румъния, изпитват опасно припокриване на икономически, медийни и политически интереси в ръцете на едни и същи лица.

Но без свободни, независими и плуралистични медии гражданите са лишени от възможността да държат властта отговорна. Корупцията и лошото управление просперират, личният бизнес и политическият интерес заменят общото благо, малцинствата са изправени пред засилваща се маргинализация. Дефицитът на плурализъм и свобода на медиите в Европа е преди всичко заплаха за самата демокрация.

Европейските институции досега се въздържаха от заемане на твърда позиция спрямо отделни държави-членки, които изпитват подобни проблеми. Този пасивен подход изглежда е допринесъл за негативен домино ефект, така щото влошаването на законодателството в една страна косвено е довело до утвърждаването на рестриктивни мерки в друга. Обща европейска инициатива на гражданското общество, която да настоява за по-силна роля на европейските институции за опазване и защита на независимостта и плурализма на медиите, е крайно необходима и дори е закъсняла.

Европейската инициатива за медиен плурализъм, която обединява почти сто медии, граждански и професионални организации от целия континент, беше създадена за да запълни тази празнина.

Инициативата е повече от мрежа или коалиция на интереси – тя е транснационален субект с амбиция да инициира конкретни промени в европейското законодателство и практиката на медиите. В съзвучие с тази амбиция стартирахме Европейска гражданска инициатива, нов инструмент на транснационална демокрация на участието, която позволява на най-малко един милион граждани от не по-малко от седем държави-членки на ЕС да представят директно на Европейската комисия законодателно предложение.

Ние настояваме Европейската комисия да изготви директива за защита на плурализма в медиите. Ние настояваме по-конкретно за:

а) ефективно законодателство, за да бъде избегната концентрацията на собственост в секторите медии и реклама;

б) гарантирана независимостта на надзорните органи от политическата власт;

в) определение за конфликт на интереси, за да се избегне практиката медийни магнати да заемат висши политически постове;

г) по-отчетливи европейски системи за мониторинг, които да проверяват редовно състоянието и независимостта на медиите в страните-членки.

Инициативата вече получи широка подкрепа от културния, академичен и политически свят. Но за нас най-важното е да мобилизираме гражданите от цяла Европа – да се изправят и да поискат от европейските институции да покажат ангажираност към основните права и гражданските свободи, дори когато страните-членки не успяват да го направят.

За да успеем, ние трябва да достигнем решаващата цифра от един милион подписа, което ще позволи на инициативата, както и на всички граждани, участващи в кампанията, да отворят законодателен процес на ниво ЕС.

Присъединете се към нас, защитете правата си!