Издания на ЦРМ

Медии и преход, 1989–1999
Сборник под редакцията на Георги Лозанов, Лиляна Деянова, Орлин Спасов, София, 2000 г.
Аналитични статии, проследяващи развитието на масмедиите в България и връзката им с цялостния процес на социална трансформация през 90-те години на XX в.

Наръчник на радиоводещия
Костадин Атанасов, София, 2000 г.
Изданието представлява сполучлив опит да бъдат събрани в едно практическите познания на български радиожурналист, извървял пътя на репортер, водещ и директор на електронна медия.

АБВ на радиото
Бернд-Петер Арнолд, превод от немски език, София, 2000 г.
Книга, ориентирана към практиката, която информира за всичко  необходимо за “занаята радио” – от писането за микрофон до репортажа на живо и използването на радиоколата. Полезна за всички, които проявяват професионален или любителски интерес към работата в радиото.

Медиите във Великобритания и САЩ
Редактор Мадлен Василева, София, 2000 г.
Сборник статии, издаден на български и на английски език. Представя кратка история на борбата за свободата на словото, анализ на водещ световен опит, насочен към всеки ангажиран с проблемите на медиите.

Правила в телевизионното репортерство
Айвър Йорк, превод от английски език, София, 2001 г.
Ръководство, подпомагащо развитието на уменията, необходими на всеки телевизионен репортер, от навлизането му в редакционния екип до неговото превръщане в известен коментатор или водещ на програма.

Изкуството да се управлява вестник
Питър Сондърс, издаден на български и на английски език,  София, 2002 г.
Издание, първо по рода си у нас, написано специално за ръководни представители на печатни издания на страните от Югоизточна Европа.

Отговорната пресслужба
Маргарит Съливан, превод от английски език, София, март 2002 г.
Ръководство за служители от пресотдели и дирекции за “Връзки с обществеността”.

Афганистан: Войната на репортерите
Красимира Попова-Олах, София, април 2002 г.
Книгата съдържа 12 интервюта от известни британски военни кореспонденти, отразявали войната в Афганистан и разглежда проблеми, свързани с професионалната етика на репортерите, работещи в зона на конфликти.

Използване и прилагане на компютърни методи и технологии в журналистиката
Валентина Рашева и Константин Иванов, София, май 2002 г.
Практическо ръководство за елегантно и интелигентно организиране на файлове, набиране и проверка на статистически данни и събиране на информация от Интернет.

Медиен пътеводител в присъединяването на България към ЕС
Интерактивен CD с Интернет връзки, София, ноември 2002 г. и февруари 2003 г.
Подробен справочник за българските и европейските институции, участници в преговорите за присъединяване, преговорните глави и състоянието на преговорите, информация за страните-кандидатки, както и множество схеми, адреси, статистически данни и анализи.

Журналистическото разследване: Поглед отвътре
Зоя Димитрова, София, декември 2002 г.
Интернет издание. Изследване, систематизиращо знанията и опита в областта на разследващата журналистика в България с оглед на тяхното по-нататъшно прилагане в журналистическата практика.

За свободата на словото с откровеност
Съставител Данаил Данов, редактор Огнян Златев, София, 2004 г.
Сборникът обединява 22 студии, засягащи различни аспекти на въпроса с ограниченията върху свободата на словото и причините за тяхното наличие.

Да преоткрием Европа
Онлайн публикация, съставител Данаил Данов, София, 2005 г.
В изпълнение на проект, финансиран по програма „Европа – 2003” на Делегацията на Европейската комисия в България.

Информационното радио: поглед отвътре
Съставител и редактор Данаил Данов, София, 2005 г.
Издание на Центъра за развитие на медиите, София, и на Центъра за обучение и квалификация на Холандското радио, Хилверсум.

Свобода и отговорност: гарантиране на свободата на словото чрез саморегулация на медиите
Редактори на българското издание: Огнян Златев и Данаил Данов, София, октомври 2005 г.
Публикацията е част от проекта „Към свободни и независими медии чрез правна реформа и саморегулация”, поръчана от Institut fur Auslandsbeziehungen (IFA) и финансирана от Федерална република Германия в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

Freedom of Speech in South East Europe: Media Independence and Self Regulation
The book is published within South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM), Sofia 2007

Media Self-Regulation Practices and Decriminalization of Defamation in the countries of Southeast Europe
Edited by A. Kashamov, D. Danov, O. Zlatev, P.Bajomi-Lazar, Sofia 2006 
The book is published within South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)