Обучение по английски език за журналисти

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини, Обучения по проекти

ElieffАмериканският университет в България ще проведе за втори път безплатен курс по английски за журналисти. Курсът е за сравнително напреднали и е предназначен за действащи журналисти и студенти по журналистика от 3-и и 4-и курс.

Програмата на обучението ще се състои от два модула:
– специализирано езиково обучение, което надгражда и активира познанията по английски език
– фокус върху дискусии по важни за журналистическата професия теми
Обучението ще се провежда в Център “Илиев” на Американския университет в Студентски град в София от 19 ноември 2018 до април 2019 г.

Крайният срок за кандидатстване е 2 ноември. Необходими документи: професионално резюме, кратко мотивационни посмо на английски език как участието в програмата ще помогне за развитието на свободната журналистика в България, документ за ниво на владеене на английски език B1/B2. Кандидатите, които нямат такъв документ, но имат доказано работно ниво на владеене на английски също могат да кандидатстват.
Проектът се финансира от Посолството на САЩ в България.

За повече подробности: https://www.aubg.edu/english-for-journalists

Журналистически проект дава възможност за кариерно развитие

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини, Обучения по проекти

Журналисти и студенти по журналистика ще могат да повишат професионалния си капацитет по теми, свързани бедността, миграцията и малцинствата

37789215_2162285233842617_3936584358554501120_nПроектът „Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration“ цели да повиши обществената осведоменост в страните членки на ЕС относно взаимовръзките между ЕС и развиващите се страни по въпроси, свързани с бедността, миграцията и изключването на малцинствата от социалния, икономическия и политическия живот на страната, включително от помощта за развитие. В допълнение, специфичната цел, която си поставя проектът е да подобри медийното отразяване на политиките, свързани с развитието, чрез укрепване капацитета на журналисти и студенти по журналистика да отразяват с необходимата чувствителност проблемите на бедността, миграцията и малцинствата.

Дейностите на проекта включват:
пет 8-седмични онлайн курса /на английски език/ по проблемите на развитието, малцинствата и миграцията за 200 журналисти и студенти по журналистика (50 от България).
Участниците трябва да отделят 2-3 часа седмично за четене, извършване на собствени проучвания, попълване на тестове и изпълнение на задачи.
1-месечни стажове в национални медии за студенти по журналистика, завършили онлайн обучението
Българският партньор (ДПБ) ще договори едномесечни стажове в национални медии за 20 студенти по журналистика, завършили успешно онлайн курса. При подбора на стажантите ще се вземе под внимание какво планират за своите стажове и дали ще демонстрират компетентност и интерес към „журналистика за развитие“. Ще се изискват публикувани/непубликувани медийни материали, за да се тестват уменията им за изследване и писане.
7-дневни посещения на място за 80 участници, завършили обучението – до входни пунктове за пристигане на мигрантите в ЕС и до страните на произход в Африка.
Участниците в онлайн обучението, които са демонстрирали най-голям интерес, потенциал и ангажимент, ще имат възможност да участват в 7-дневни пътувания, включващи обучение на терен и срещи в местата за пристигане на мигрантите в Италия, Гърция и Испания, както и до страните на произход в Африка. Подборът ще има за цел да осигури добро географско покритие между партниращите страни, както и равнопоставеност между половете. Учебните визити ще дадат възможност на участниците да интервюират хора от първа ръка и да подберат и отразят лични истории. Процесът ще насърчи създаването на положителни разкази за усилията за преодоляване на слабото развитие в развиващите се държави и за причините за миграцията.
Подкрепа за най-активните онлайн обучаеми за осъществяване на собствени изследователски проекти
Проектът ще предложи стипендии до 1600 евро на 20 успешни участници от четирите страни, за да извършат по-задълбочено отразяване на проблеми, свързани с развитието, миграцията и малцинствата. По-малки суми ще бъдат отпуснати на онези, които решат да останат по-дълго на мястото на учебните посещения, със същата цел. Безвъзмездните средства са предназначени за покриване на пътни разходи, настаняване, застраховка, и т.н. Няма да се използват като възнаграждения или заплати.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и национални кръгли маси на тема “Журналистика за развитие” за високопоставени медийни ръководители. Преподавателите по журналистика в университетите и старшите редактори, ще бъдат поканени да участват на международни кръгли маси за обсъждане на теми, свързани с развитие и сътрудничество за развитие. Две годишни награди през втората и третата година ще бъдат присъдени на журналисти и фоторепортери за публикации по проблемите на развитието.

Партньори на проекта са Minority Rights Group Europe (MRGE) – апликант, Будапеща, Унгария; Minority Rights Group International (MRGI), Лондон, Великобритания; фондация „Джендър проект в България“; Economic University, Краков, Полша; The Human Rights League, Братислава, Словакия.

Срок за кандидатстване: 31.08.2018 г.

Контакти за въпроси и изразяване на интерес:
Станимира Хаджимитова
genderproekt@gmail.com; office@gender-bg.org
тел. 0888 242 592

Конкурсът Web Report дава шанс на чистата и честна журналистика

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Конкурси, Новини

Центърът за развитие на медиите е партньор на първия в България конкурс за web журналистика,който цели да  се възвърнат рефлексите за разпознаване на достоверната информация и да се припомнят основните ценности на журналистическата професия – да информира обективно, без пропаганда, и да възпитава критично мислене у своята аудитория.

Включиха се повече от 100 автори със 164 одобрени материала от 300 изпратени.

Конкурсът събра на едно място уважавани имена в професията, които трябваше да оценят изпратените материали. Всички заедно доказаха, че чистата и независима журналистика може да бъде постигната само с общите усилия на всички ни.

Журито: Алексей Лазаров (главен редактор, Капитал), Миролюба Бенатова (журналист), Бойко Благоев (ръководител Комуникации в представителството на ЕК), Яна Пеловска (управител на Център за развитие на медиите), Владимир Жеглов (издател), Иван Бакалов (журналист), Христо Христов (изпълнителен директор, Нетинфо) и Мария Черешева (Зам.-председател на Асоциацията на европейските журналисти). Те се събраха на едно място да оценят изпратените материали, които си заслужаваше да бъдат прочетени.

„Уеб журналистиката е особено важна, защото младите хора се информират от нея. Това са изцяло дигитални поколения и информацията, която получават, ще бъде винаги онлайн“, изтъкна Яна Пеловска. „В този смисъл нуждата от качествена уеб журналистика е абсолютно належаща“, подчерта тя.

Критериите за оценка бяха: обективност и достоверност, обществена значимост, отзвук в социалните медии, информативна стойност, журналистическо майсторство.

  • История за една обществена поръчка за LED осветление донесе първа награда в категория “Икономика” за Мариета Димитрова. В поръчката тя открила нередности, които описала в разследващия репортаж “Благоевград светна на “тъмно”, публикуван в “За истината”.
  • “Децата, които нямат право да спят”, защото още по тъмно и студено, когато природата още не се е събудила, “маршируващи” под тежестта на раниците, трябва да идат на училище. Тази история на Диян Божидаров, публикувана във в. “Сега”, му донесе наградата в категория “Култура и образование”. Той определи конкурса като добро начинание и му пожела попътен вятър.
  • Все повече се множат историите, които имат нужда от нашето внимание, а намаляват журналистите, които могат или искат да ги отразят. А историите ни призовават да ги отразим. Дано все пак има достатъчно журналисти, които да ги отразят. Тази надежда изрази Невена Борисова, която получи наградата в категория “Истински истории” с материала си “Медицинските сестри си отиват от България. Средна заплата 550 лева” за е-vestnik.
  • Светослав Метанов получи първа награда в категория “Общество” с историята “БДЖ готвят нов подарък от 4 милиона за наши хора”, публикувана в Оffnews.
  • Константин Мравов взе наградата за дебют за материала си “Чудовищата на българския рап” за Klinklin.
  • Журито оцени Милчо Миланов за добре описаното ново явление в живота ни – биткойнът, “Биткойнът – каква е реалността?” – тази блог публикация донесе на автора наградата в категория “Технологии и иновации”.