•  Web Report

2009-2011: Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Проекти

Проектът цели повишаване на доверието и подобряване на познаването на информационната дейност на Министерство на правосъдието, повишаване степента на използване на съдебна информация сред целевите групи, както и осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите по проекта и популяризиране на приноса на ОПАК.

“Бъдещето на ЕС: Регионални решения и глобални предизвикателства”, 9-11 септември 2011, Кюстендил

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Конференции и кръгли маси

От 9 до 11 септември 2011 г. ЦРМ в партньорство с Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”, София, проведе семинар на тема “Бъдещето на ЕС: Регионални решения и глобални предизвикателства”. Чрез презентации и открит диалог между колегите събитието даде възможност на 16 представители на български и македонски национални медии да обогатят своите познания за политиките на ЕС , за немската и българската позиция по редица въпроси и да се обсъдят перспективите за интеграция на балканските страни в Европейския съюз. Събитието също така допринесе за по-добро разбиране и укрепване на трансграничните отношения между колеги. Темите, представени на семинара, бяха: • Разширяването на ЕС: перспектива за Западните Балкани. Въпросът с Турция • Бъдещето на ЕС – стратегически поглед напред. Отношенията с Русия. Финансовата криза и еврото • Актуални въпроси на българската външна политика с фокус върху ЕС и Югоизточна Европа • Ролята на медиите в процеса на интеграция на ЕС. Свобода на медиите

Издания на ЦРМ

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Издания на ЦРМ

Медии и преход, 1989–1999
Сборник под редакцията на Георги Лозанов, Лиляна Деянова, Орлин Спасов, София, 2000 г.
Аналитични статии, проследяващи развитието на масмедиите в България и връзката им с цялостния процес на социална трансформация през 90-те години на XX в.

Наръчник на радиоводещия
Костадин Атанасов, София, 2000 г.
Изданието представлява сполучлив опит да бъдат събрани в едно практическите познания на български радиожурналист, извървял пътя на репортер, водещ и директор на електронна медия.

АБВ на радиото
Бернд-Петер Арнолд, превод от немски език, София, 2000 г.
Книга, ориентирана към практиката, която информира за всичко  необходимо за “занаята радио” – от писането за микрофон до репортажа на живо и използването на радиоколата. Полезна за всички, които проявяват професионален или любителски интерес към работата в радиото.

Медиите във Великобритания и САЩ
Редактор Мадлен Василева, София, 2000 г.
Сборник статии, издаден на български и на английски език. Представя кратка история на борбата за свободата на словото, анализ на водещ световен опит, насочен към всеки ангажиран с проблемите на медиите.

Правила в телевизионното репортерство
Айвър Йорк, превод от английски език, София, 2001 г.
Ръководство, подпомагащо развитието на уменията, необходими на всеки телевизионен репортер, от навлизането му в редакционния екип до неговото превръщане в известен коментатор или водещ на програма.

Изкуството да се управлява вестник
Питър Сондърс, издаден на български и на английски език,  София, 2002 г.
Издание, първо по рода си у нас, написано специално за ръководни представители на печатни издания на страните от Югоизточна Европа.

Отговорната пресслужба
Маргарит Съливан, превод от английски език, София, март 2002 г.
Ръководство за служители от пресотдели и дирекции за “Връзки с обществеността”.

Афганистан: Войната на репортерите
Красимира Попова-Олах, София, април 2002 г.
Книгата съдържа 12 интервюта от известни британски военни кореспонденти, отразявали войната в Афганистан и разглежда проблеми, свързани с професионалната етика на репортерите, работещи в зона на конфликти.

Използване и прилагане на компютърни методи и технологии в журналистиката
Валентина Рашева и Константин Иванов, София, май 2002 г.
Практическо ръководство за елегантно и интелигентно организиране на файлове, набиране и проверка на статистически данни и събиране на информация от Интернет.

Медиен пътеводител в присъединяването на България към ЕС
Интерактивен CD с Интернет връзки, София, ноември 2002 г. и февруари 2003 г.
Подробен справочник за българските и европейските институции, участници в преговорите за присъединяване, преговорните глави и състоянието на преговорите, информация за страните-кандидатки, както и множество схеми, адреси, статистически данни и анализи.

Журналистическото разследване: Поглед отвътре
Зоя Димитрова, София, декември 2002 г.
Интернет издание. Изследване, систематизиращо знанията и опита в областта на разследващата журналистика в България с оглед на тяхното по-нататъшно прилагане в журналистическата практика.

За свободата на словото с откровеност
Съставител Данаил Данов, редактор Огнян Златев, София, 2004 г.
Сборникът обединява 22 студии, засягащи различни аспекти на въпроса с ограниченията върху свободата на словото и причините за тяхното наличие.

Да преоткрием Европа
Онлайн публикация, съставител Данаил Данов, София, 2005 г.
В изпълнение на проект, финансиран по програма „Европа – 2003” на Делегацията на Европейската комисия в България.

Информационното радио: поглед отвътре
Съставител и редактор Данаил Данов, София, 2005 г.
Издание на Центъра за развитие на медиите, София, и на Центъра за обучение и квалификация на Холандското радио, Хилверсум.

Свобода и отговорност: гарантиране на свободата на словото чрез саморегулация на медиите
Редактори на българското издание: Огнян Златев и Данаил Данов, София, октомври 2005 г.
Публикацията е част от проекта „Към свободни и независими медии чрез правна реформа и саморегулация”, поръчана от Institut fur Auslandsbeziehungen (IFA) и финансирана от Федерална република Германия в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

Freedom of Speech in South East Europe: Media Independence and Self Regulation
The book is published within South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM), Sofia 2007

Media Self-Regulation Practices and Decriminalization of Defamation in the countries of Southeast Europe
Edited by A. Kashamov, D. Danov, O. Zlatev, P.Bajomi-Lazar, Sofia 2006 
The book is published within South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Обич назаем
Обич назаем
Танц върху дъгата
Танц върху дъгата
Мълчанието на един писател
Мълчанието на един писател
Лекари в бъдеще време
Лекари в бъдеще време
Обученията на роми за журналисти в националните медии
Обученията на роми за журналисти в националните медии
Десетилетие на ромското включване - мит или реалност
Десетилетие на ромското включване - мит или реалност
Avrial Amendar
Avrial Amendar
Злоупотребява ли се със средствата за ромите?
Злоупотребява ли се със средствата за ромите?
Как се изразходват парите от ромските организации
Как се изразходват парите от ромските организации