• Web Report
 • Web Report
 • Web Report
 • Web Report
 • Web Report
 • Web Report

Обучение по английски език за журналисти

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини, Обучения по проекти

ElieffАмериканският университет в България ще проведе за втори път безплатен курс по английски за журналисти. Курсът е за сравнително напреднали и е предназначен за действащи журналисти и студенти по журналистика от 3-и и 4-и курс.

Програмата на обучението ще се състои от два модула:
– специализирано езиково обучение, което надгражда и активира познанията по английски език
– фокус върху дискусии по важни за журналистическата професия теми
Обучението ще се провежда в Център “Илиев” на Американския университет в Студентски град в София от 19 ноември 2018 до април 2019 г.

Крайният срок за кандидатстване е 2 ноември. Необходими документи: професионално резюме, кратко мотивационни посмо на английски език как участието в програмата ще помогне за развитието на свободната журналистика в България, документ за ниво на владеене на английски език B1/B2. Кандидатите, които нямат такъв документ, но имат доказано работно ниво на владеене на английски също могат да кандидатстват.
Проектът се финансира от Посолството на САЩ в България.

За повече подробности: https://www.aubg.edu/english-for-journalists

Журналистически проект дава възможност за кариерно развитие

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини, Обучения по проекти

Журналисти и студенти по журналистика ще могат да повишат професионалния си капацитет по теми, свързани бедността, миграцията и малцинствата

37789215_2162285233842617_3936584358554501120_nПроектът „Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration“ цели да повиши обществената осведоменост в страните членки на ЕС относно взаимовръзките между ЕС и развиващите се страни по въпроси, свързани с бедността, миграцията и изключването на малцинствата от социалния, икономическия и политическия живот на страната, включително от помощта за развитие. В допълнение, специфичната цел, която си поставя проектът е да подобри медийното отразяване на политиките, свързани с развитието, чрез укрепване капацитета на журналисти и студенти по журналистика да отразяват с необходимата чувствителност проблемите на бедността, миграцията и малцинствата.

Дейностите на проекта включват:
пет 8-седмични онлайн курса /на английски език/ по проблемите на развитието, малцинствата и миграцията за 200 журналисти и студенти по журналистика (50 от България).
Участниците трябва да отделят 2-3 часа седмично за четене, извършване на собствени проучвания, попълване на тестове и изпълнение на задачи.
1-месечни стажове в национални медии за студенти по журналистика, завършили онлайн обучението
Българският партньор (ДПБ) ще договори едномесечни стажове в национални медии за 20 студенти по журналистика, завършили успешно онлайн курса. При подбора на стажантите ще се вземе под внимание какво планират за своите стажове и дали ще демонстрират компетентност и интерес към „журналистика за развитие“. Ще се изискват публикувани/непубликувани медийни материали, за да се тестват уменията им за изследване и писане.
7-дневни посещения на място за 80 участници, завършили обучението – до входни пунктове за пристигане на мигрантите в ЕС и до страните на произход в Африка.
Участниците в онлайн обучението, които са демонстрирали най-голям интерес, потенциал и ангажимент, ще имат възможност да участват в 7-дневни пътувания, включващи обучение на терен и срещи в местата за пристигане на мигрантите в Италия, Гърция и Испания, както и до страните на произход в Африка. Подборът ще има за цел да осигури добро географско покритие между партниращите страни, както и равнопоставеност между половете. Учебните визити ще дадат възможност на участниците да интервюират хора от първа ръка и да подберат и отразят лични истории. Процесът ще насърчи създаването на положителни разкази за усилията за преодоляване на слабото развитие в развиващите се държави и за причините за миграцията.
Подкрепа за най-активните онлайн обучаеми за осъществяване на собствени изследователски проекти
Проектът ще предложи стипендии до 1600 евро на 20 успешни участници от четирите страни, за да извършат по-задълбочено отразяване на проблеми, свързани с развитието, миграцията и малцинствата. По-малки суми ще бъдат отпуснати на онези, които решат да останат по-дълго на мястото на учебните посещения, със същата цел. Безвъзмездните средства са предназначени за покриване на пътни разходи, настаняване, застраховка, и т.н. Няма да се използват като възнаграждения или заплати.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и национални кръгли маси на тема “Журналистика за развитие” за високопоставени медийни ръководители. Преподавателите по журналистика в университетите и старшите редактори, ще бъдат поканени да участват на международни кръгли маси за обсъждане на теми, свързани с развитие и сътрудничество за развитие. Две годишни награди през втората и третата година ще бъдат присъдени на журналисти и фоторепортери за публикации по проблемите на развитието.

Партньори на проекта са Minority Rights Group Europe (MRGE) – апликант, Будапеща, Унгария; Minority Rights Group International (MRGI), Лондон, Великобритания; фондация „Джендър проект в България“; Economic University, Краков, Полша; The Human Rights League, Братислава, Словакия.

Срок за кандидатстване: 31.08.2018 г.

Контакти за въпроси и изразяване на интерес:
Станимира Хаджимитова
genderproekt@gmail.com; office@gender-bg.org
тел. 0888 242 592

Конкурсът Web Report дава шанс на чистата и честна журналистика

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Конкурси, Новини

Центърът за развитие на медиите е партньор на първия в България конкурс за web журналистика,който цели да  се възвърнат рефлексите за разпознаване на достоверната информация и да се припомнят основните ценности на журналистическата професия – да информира обективно, без пропаганда, и да възпитава критично мислене у своята аудитория.

Включиха се повече от 100 автори със 164 одобрени материала от 300 изпратени.

Конкурсът събра на едно място уважавани имена в професията, които трябваше да оценят изпратените материали. Всички заедно доказаха, че чистата и независима журналистика може да бъде постигната само с общите усилия на всички ни.

Журито: Алексей Лазаров (главен редактор, Капитал), Миролюба Бенатова (журналист), Бойко Благоев (ръководител Комуникации в представителството на ЕК), Яна Пеловска (управител на Център за развитие на медиите), Владимир Жеглов (издател), Иван Бакалов (журналист), Христо Христов (изпълнителен директор, Нетинфо) и Мария Черешева (Зам.-председател на Асоциацията на европейските журналисти). Те се събраха на едно място да оценят изпратените материали, които си заслужаваше да бъдат прочетени.

„Уеб журналистиката е особено важна, защото младите хора се информират от нея. Това са изцяло дигитални поколения и информацията, която получават, ще бъде винаги онлайн“, изтъкна Яна Пеловска. „В този смисъл нуждата от качествена уеб журналистика е абсолютно належаща“, подчерта тя.

Критериите за оценка бяха: обективност и достоверност, обществена значимост, отзвук в социалните медии, информативна стойност, журналистическо майсторство.

 • История за една обществена поръчка за LED осветление донесе първа награда в категория “Икономика” за Мариета Димитрова. В поръчката тя открила нередности, които описала в разследващия репортаж “Благоевград светна на “тъмно”, публикуван в “За истината”.
 • “Децата, които нямат право да спят”, защото още по тъмно и студено, когато природата още не се е събудила, “маршируващи” под тежестта на раниците, трябва да идат на училище. Тази история на Диян Божидаров, публикувана във в. “Сега”, му донесе наградата в категория “Култура и образование”. Той определи конкурса като добро начинание и му пожела попътен вятър.
 • Все повече се множат историите, които имат нужда от нашето внимание, а намаляват журналистите, които могат или искат да ги отразят. А историите ни призовават да ги отразим. Дано все пак има достатъчно журналисти, които да ги отразят. Тази надежда изрази Невена Борисова, която получи наградата в категория “Истински истории” с материала си “Медицинските сестри си отиват от България. Средна заплата 550 лева” за е-vestnik.
 • Светослав Метанов получи първа награда в категория “Общество” с историята “БДЖ готвят нов подарък от 4 милиона за наши хора”, публикувана в Оffnews.
 • Константин Мравов взе наградата за дебют за материала си “Чудовищата на българския рап” за Klinklin.
 • Журито оцени Милчо Миланов за добре описаното ново явление в живота ни – биткойнът, “Биткойнът – каква е реалността?” – тази блог публикация донесе на автора наградата в категория “Технологии и иновации”.

Обич назаем
Обич назаем
Танц върху дъгата
Танц върху дъгата
Мълчанието на един писател
Мълчанието на един писател
Лекари в бъдеще време
Лекари в бъдеще време
Обученията на роми за журналисти в националните медии
Обученията на роми за журналисти в националните медии
Десетилетие на ромското включване - мит или реалност
Десетилетие на ромското включване - мит или реалност
Avrial Amendar
Avrial Amendar
Злоупотребява ли се със средствата за ромите?
Злоупотребява ли се със средствата за ромите?
Как се изразходват парите от ромските организации
Как се изразходват парите от ромските организации