Новини

Журналистически проект дава възможност за кариерно развитие

Журналисти и студенти по журналистика ще могат да повишат професионалния си капацитет по теми, свързани бедността, миграцията и малцинствата Проектът „Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration“ цели да повиши обществената осведоменост в страните членки на ЕС относно взаимовръзките между ЕС и развиващите се страни по въпроси, свързани с бедността, миграцията и изключването на малцинствата […]

Конкурсът Web Report дава шанс на чистата и честна журналистика

Центърът за развитие на медиите е партньор на първия в България конкурс за web журналистика,който цели да  се възвърнат рефлексите за разпознаване на достоверната информация и да се припомнят основните ценности на журналистическата професия – да информира обективно, без пропаганда, и да възпитава критично мислене у своята аудитория. Включиха се повече от 100 автори със […]

Нови стратегии за защита на лични данни мислят във Виена

Могат ли предложенията от гражданите до институциите, подадени онлайн, да подложат на риск личните данни на хората? Защитени ли са онлайн профилите, които потребителите създават, за да общуват с общините? Как да бъде опазена персоналната информация при все по-масовата дигитализация в ЕС? Какво правят за това Виена, София, Белград, Будапеща и Прага? Това бяха само […]