Новини

Стратегически съдебни дела срещу участието на обществеността – работен семинар за SLAPP или съдебни дела, насочени към ограничаване на общественото участие в България

Център за развитие на медиите провежда поредица от обучения за адвокати „Стратегически съдебни дела срещу участието на обществеността“. Първото обучениесе провежда в София на 12 януари 2023 в център SOHO и разглежда SLAPP или съдебни дела, насочени към ограничаване на общественото участие в България в рамките на европейска инициатива Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of […]

„СЕДМИЦА НА УМНИТЕ РЕШЕНИЯ“ С ПОДКРЕПАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Инициативата ще се състои за първи път в София от 16 до 22 май и работи за утвърждаване на професионални и етични стандарти при създаването, разпространението, анализирането и разбирането на жанровете и новите форми на дигиталното съдържание в контекста на културата на ремикса. Начинът за включване е чрез попълване на следната онлайн форма: https://forms.gle/RRJgBcw5ZPbGj4eg7 Основен […]

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза – отразяват ли българските медии темата и как е информирана широката общественост за правата и възможностите, които Директивата предлага на гражданите

Център за развитие на медиите направи мониторинг по темата, който обхваща периода юли 2021 г. – януари 2022 г. Общото впечатление е, че покритието на Директивата е умерено и се състои от шест основни сегмента: 1. Специализирано покритие – основно на страниците на адвокатски кантори – 6 2. Уеб страници на НПО – 5 3. […]