Author Archive

Среща с ученици от професионалните гимназии в гр. Сливница в дискусия за същността на медийната грамотност

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини

dav

През април 2019 г. Център за развитие на медиите организира поредица от срещиш с ученици от български гимназии в различни градове за това как да разпознават фалшивите новини, от къде се информират и на какво се доверяват в медийното пространство. На 25 април 2019 г. водещи български журналисти разговоряха в гр. Сливница с учениците от СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” и от Професионална гимназия по транспорт “Н.Й.Вапцаров”. Двете партниращи ни училища се включиха в националното проучване, инициирано от Център за резвитие на медиите за нивото на медийна грамотност в българските гимназии “Медия селфи”. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България и е насочена към младежи на възраст 17-19 години.

dav
sdr
dav

Инициатива за медийна грамотност в българските гимназии “Медия селфи”

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини

Целта на проекта „МЕДИЯ СЕЛФИ”, иницииран от Център за развитие на медиите, е да се събере първата, основаваща се на факти, систематизирана информация за текущото състояние на медийната грамотност в българските гимназии. Проектът цели и да даде възможност на учениците да използват инструмент за самооценка на нивото си на познания по отношение на фалшивите новини, достоверните източници, пропагандните или заблуждаващи механизми в информационното пространство, както и да поощри критичното им мислене. Основна цел на Център за развитие на медиите  е да положим основите на систематична национална база от данни за медийната грамотност, да установи медийните източници на информация за младежите, така и да посочи нуждата от образователни инициативи в тази посока.

Център за развитие на медиите създаде тестова платформа за учениците от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас (17-19 години) и след провеждането на проучване в няколко училища в страната и участието на над 1000 гимназисти и преподаватели от София, Бургас, Костинброд и Сливница, ще предостави на обществено внимание критичните точки в липсата на ключови медийни познания сред тях. Това би засилило нуждата от усилия за подобряване на информационната среда от страна на медиите, но и ще обърне внимание на младите хора в България за информационните „капани“, в които могат да попаднат.

В последствие ще бъде изработен и дигитален инструмент за самооценка с необходимите образователни елементи за ползване от всички младежи.

Проектът се осъществява с любезното съдействие на Американското посолство в България и е подкрепен от водещи национални медии.

Семинар “Киберсигурност за журналисти”

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини

Eric S Johnson сподели с водещи български журналисти как да се защитят в достатъчна степен от нарастващите онлайн заплахи, които неизменно съпътстват качествената журналистика – хакери, правителства, киберпрестъпници, корпоративни ИТ специалисти. Семинарът “Киберсигурност за журналисти”, организиран от Център за развитие на медиите на 12 април 2019 г. в център “Сохо”, повдигна десетки въпроси за сигурността на журналистите и техните източници.

“Целта не е да постигнем съвършена сигурност; целта е да бъдем достатъчно защитени, за да не се притесняваме за това дали сме засегнали някого или да се налага да губим комфорт и ресурси”, каза
американецът Ерик Джонсън, който е прекарал близо 30 години в борбата с киберцензората, като се застъпва за прогресивна медийна и интернет политика, за подобряване на киберсигурността на журналистите и за осъществяването на големи медийни проекти в над 50 страни.