ЖУРНАЛИСТИКА ЗА ГРАЖДАНИ

За гражданска журналистика в последните години се пише и се говори много. Тръгнал от Съединените щати в средата на 90-те години, дебатът е особено актуален там, където медиите, в стремежа си към печалба или оцеляване, започват да се отчуждават от гражданите и техните потребности. Там, където възниква въпросът политиците, корпорациите или гражданите трябва да определят медийния дневен ред. Там, където се обсъжда имат ли журналистите дълг да участват, вместо само да отразяват обществените процеси с претенция за обективност. Където се знае, че не е възможно журналистиката да е на ниво, ако обществения живот не е. А нима в България днес не наблюдаваме точно това?

В страната ни има трайна тенденция към влошаване по всички показатели за оценка на медийната среда, измерени от авторитетни вътрешни и международни организации. В съответствие с тази тенденция е и доверието на българския медиен потребител, което с бързи темпове се пренася от традиционните медии към интернет. Засиленият интерес към новите медии, обаче, все още не може да бъде захранен с качествено съдържание. Като се изключи копи-пейст журналистиката и онлайн клонингите на традиционните медии, остават само няколко надеждни информационни източника, които се борят за доверието на публиката. И цяло море от факти, мнения и впечатления, споделени в блоговете и социалните мрежи, на които според различни данни вярват над 60% от българите. Но каква част от тази информация е проверена и достоверна? Колко често откриваме гледната точка на противоположната страна? Възможен ли е плурализъм на мненията, или четем само този, който мисли като нас?

Тези и много други въпроси, съчетани с искрената вяра във възможностите на интернет да направи обществото ни по-свободно, ни подтикнаха да стартираме инициативата “Школа по журналистика за граждани” към Център за развитие на медиите. В рамките на тази школа, с помощта на утвърдени професионалисти, ще се опитаме възможно най-достъпно да предадем принципите, етиката и технологията на правене на журналистика на възможно най-широк кръг представители на гражданското общество, които имат желание и интерес да произвеждат съдържание за интернет. Така, вместо да повтаряме колко лоша е средата, се надяваме да допринесем поне малко за нейното облагородяване – заедно с вас.

Следете секция “Школа” в нашия уебсайт, или ни последвайте във Фейсбук и Туитър, за се информирате за актуалните възможности за обучение по журналистика за граждани.

С уважение,
Асен Величков
Изпълнителен директор
Център за развитие на медиите