„Заедно в борбата срещу корупцията” в Благоевград

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Конференции и кръгли маси, Новини

Кръгла маса на тема „Заедно в борбата срещу корупцията и насърчаване на демокрацията и човешките права“ беше проведена на 28 март 2012 г. в гр. Благоевград.

Събитието се организира от Център за развитие на медиите, София, в рамките на проект „Овластяване на българските медии и журналисти от маргинализирани общности в борбата с корупцията и насърчаване на демокрацията и човешките права“, с финансовата подкрепа на Програмите за обмен на Държавния департамент на САЩ.

Целта на дискусията е да бъдат обсъдени актуални въпроси на ромското включване, да се повиши обществената информираност за съществуващи корупционни практики и да се подчертае ролята на обществото за разкриването и борбата с тези негативни явления, както и за осигуряването на високо ниво на прозрачност и добро управление.

На кръглата маса бяха обсъдени и възможностите за повишаване степента на участието и повишаването на професионализма на журналисти от маргинализирани общности в България.

По време на дискусията бяха представени резултатите от журналистическото разследване на Христо Николов от гр. Самоков на тема „Приобщаването на ромите и парите на ЕС“. Христо Николов е преминал специализирано обучение на Центъра за развитие на медиите по мултимедийна журналистика и по разследваща журналистика, проведено от водещи разследващи журналисти, завършили програмата на Държавния департамент на САЩ US STATE ALUMNI.

В кръглата маса взеха участие представители на местните власти, ромски неправителствени организации от Благоевград и журналисти.

Модератор на дискусията беше Алексения Димитрова, водещ журналист от в. „24 часа“ и стипендиант по програма ALUMNI.

При интерес от страна на медиите филмът на Христо Николов може да бъде предоставен за излъчване.

 

[slideshow id=13]