Кръгла маса „Заедно в борбата срещу корупцията“, гр. Монтана, 15 март 2012

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Конференции и кръгли маси, Новини

На 15 март 2012 г. в Монтана Център за развитие на медиите организира кръгла маса в рамките на проект „Овластяване на българските медии и журналисти от маргинализирани общности в борбата с корупцията и насърчаване на демокрацията и човешките права“, с финансовата подкрепа на Програмите за обмен на Държавния департамент на САЩ.

На кръглата маса бе представен филма-разследване на ромския журналист и режисьор Тосен Рамар „Обученията на роми за журналисти в националните медии”.

Тосен Рамар сподели за трудностите при заснемането на материала, както и за това, че днес хората все по-трудно се решават да говорят откровено за проблемите си.

Провокирани от повдигнатите въпроси, с изказвания в дискусията се включиха представители на местната власт, журналисти, ромски организации и др., сред които Нели Василева, гл. експерт “Култура и вероизповедание” в община Монтана и лектор по журналистика в  Клуб „Медии” в града; Орлин Орлинов, младши експерт от Областната администрация, който прочете поздравителен адрес на областния управител до автора на филма и др.

Обсъдени бяха възможностите за участието на професионално подготвени журналисти от маргинализирани общности в централните медии. Веселин Лаков, председател на НЧ „Звезда”, подчерта, че липсва държавна политика и поради това ромите журналисти рядко намират място в медиите като журналисти.

При интерес от страна на медиите филмът на Тосен Рамар може да бъде предоставен за излъчване.