2009-2012: Проект “Далтонисти в един пъстър свят: Ромите извън стереотипите”

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Проекти

Проектът Далтонисти в един пъстър свят е насочен към насърчаване на творческото използване на мултимедия при отразяване проблемите на малцинствата.

Реализира се съвместно от Transitions – организация за развитие на медиите, базирана в Прага, Център за развитие на медиите – София, Център за независима журналистика – Будапеща, Център за независима журналистика – Букурещ, и “Мемо 98” – Братислава, има за цел преодоляването на антиромските стереотипи чрез средствата за масово осведомяване в петте целеви страни и в международен план.

В рамките на проекта 50 журналисти (по десет от всяка целева държава – 5 представители на ромската общност и 5 представители на мнозинството в съответната страна) бяха обучени за подготовка на мултимедийни журналистически материали при отразяване проблемите на малцинствата. Участниците преминаха интензивен едноседмичен семинар, воден от Ричард Бекман, ръководител на катедра “Визуална журналистика” в “Найт център за международни медии” към Университета в Маями. След приключването на семинара участниците, разделени на групи по двама и един трейнър, изпълнихе в рамките на една седмица задача за отразяване на събитие от обществен интерес. Участниците, под ръководството на преподавателите, представиха историята като мултимедиен пакет, който бе разпространен чрез специално създадения портал на проекта, на интернет страниците на партньорските организации, както и чрез традиционните медии в целевите държави. През ноември 2011 г. започна втората фаза на проекта, с участието на четирима от най-активните журналисти по проекта. Обучението бе проведено в София под ръководството на Дийн Кокс, трейнър и международен фотожурналист и мултимедиент специалист от The New York Times, EurasiaNet и International Herald Tribune. В рамките на трейнинга бяха изработени два мултимедийни материала, а през 2012 г. предстои да бъдат подготвени още два материала самостоятелно от участниците.