2009–2010: Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Проекти

Проектът на Център за развитие на медиите имаше за предмет на дейност организиране на информационни прояви, популяризиращи проекта на Националния статистически институт по програма ОПАК и осигуряващи публичност, по-добро познаване и повишаване на доверието към статистическата дейност.

Дейностите по заданието бяха организирани в кампания, чиято цел бе максималната информираност за дейността на НСИ сред администрацията на всички нива (държавна, областна и общинска), медиите и гражданите, успоредно с повишаване на публичното доверие, както към качеството на статистическата информация, така и към цялостната роля на статистиката в съвременното общество:

  • Организиране на пресконференции
  • Представяне на концепция, изработване на ТВ клип и излъчването му по телевзия с национален обхват
  • Организиране на публикуването на рекламни публикации в национални печатни издания
  • Разпространяване на прессъобщения до национални и регионални медии, покриващи 28-те области на България