Започна вторият етап на проекта за партньорство за развитие на медиите в Югоизточна Европа

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини, Проекти

021915 Partnerstvo za razvoj medija SEE 28Програма на проекта за партньорство за развитие на медиите в Югоизточна Европа, стартирал през 2014 г., продължи със среща на управляващия комитет, която се проведе в Белград на 19 февруари. Представители на партньорите по проекта се събраха, за да анализират постигнатото до момента, както и следващите дейности, предвидени в региона. Срещата бе организирана с любезното съдействие на сръбските партньори: Медиен център Белград и Център медии и реформа Ниш.

 

През първата година от дейността на проекта партньорите успяха да създадат жизнеспособни екипи и функционални работни механизми във всички страни. Бяха проведени изследванията и изготвени доклади за условията на заетост на журналистите. Докладите ще бъдат представени в поредица от събития в периода февруари – април.

 

Докладите ще бъдат обсъдени по време на националните семинари и обучения по застъпничество в петте страни по ИПП (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия). Националните събития имат за цел да запознаят журналистите с резултатите от научните изследвания и да се стимулира тяхното участие в определянето на решения на проблемите, подчертани от докладите. Обучение по застъпничество, отворено за широк кръг потребители, ще бъде добавено към националните дейности.

 

Партньорите също изготвиха серия от доклади, които анализират въздействието на атаките Charlie Hebdo в региона. Докладите ще бъдат публикувани до края на февруари.

 

“Това е нашата “тиха година “, време на растеж и задълбочени изследвания. Проектът ще набере скорост и само за няколко седмици знанията за региона ще бъдат обогатени с информация и препоръки, изготвени от нашите способни партньори, тези, които познават местната медийна общност като никой друг”, каза Йоана Авадани, координатор на проекта.

Членовете на SEENPM, които участват в проекта, са: Албанският медиен институт (Албания), Център за развитие на медиите и гражданското общество (БиХ), Медийни инициативи – асоциация за развитие на медиите и промотиране на професионалната журналистика (БиХ), Македонския институт за медии (Македония), Черногорски медиен институт (Черна гора), Фондация медиен център (Сърбия), Център медии и реформа Ниш (Сърбия), Център за независима журналистика (Румъния), Център за развитие на медиите (България).

За допълнителна информация можете да се обръщате към
Асен Величков (координатор за България), avelichkov@mediacenterbg.org

flag_yellow_low

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия чрез Механизма за гражданското общество, свободата и отчетността на медиите, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI

Това съобщение е изготвено с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи Центъра за независима журналистика и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява позиция на ЕС.

Tags: , , , , ,