Съдебната реформа в България и Механизмът за сътрудничество и оценка

Уъркшоп за съдебни репортери на тема “Съдебната реформа в България и Механизмът за сътрудничество и оценка” организираха Център за развитие на медиите и фондация Конрад Аденауер. Събитието се проведе в Банкя на 22.06.2012 г. Присъстващите журналисти от централни печатни, електронни и интернет медии имаха възможност да чуят експертния анализ на Торстен Гайслер, директор на регионалната правна програма на фондация “Конрад Аденауер”; да си припомнят препоръките в последния междинен доклад на ЕК и да научат от Катя Христова, Началник на политическия кабинет на министъра на правосъдието, какъв е напредъкът по тяхното осъществяване; да чуят подробности около динамиката на проблемите по движение на делата с особен обществен интерес и постигнатите резултати в светлината на механизма за сътрудничесто и оценка от Светла Иванова, началник отдел “Връзки с обществеността” на Висшия съдебен съвет.

На обучителния семинар бе отделено специално внимание на достъпа до обществена информация от съдебната система. Доклад по темата изнесе Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на програма ‘’Достъп до Информация’’, бяха споделени и любопитни казуси от журналистическата практика. Програмата завърши с изложение на Росен Босев, журналист от в.’’ Капитал’’, който сподели своя опит в работата с докладите на Европейската комисия и наблегна на необходимостта от журналистическо наблюдение на процесите и анализ.

[slideshow id=17]