Среща с ученици от професионалните гимназии в гр. Сливница в дискусия за същността на медийната грамотност

dav

През април 2019 г. Център за развитие на медиите организира поредица от срещиш с ученици от български гимназии в различни градове за това как да разпознават фалшивите новини, от къде се информират и на какво се доверяват в медийното пространство. На 25 април 2019 г. водещи български журналисти разговоряха в гр. Сливница с учениците от СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” и от Професионална гимназия по транспорт “Н.Й.Вапцаров”. Двете партниращи ни училища се включиха в националното проучване, инициирано от Център за резвитие на медиите за нивото на медийна грамотност в българските гимназии “Медия селфи”. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България и е насочена към младежи на възраст 17-19 години.

dav
sdr
dav

Leave a comment