Покана за участие в международен семинар „ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И МАСОВИТЕ МЕДИИ“

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини

Фондация С.Е.Г.А.  набира участници за международен семинар на тема „Глобалното образование и масовите медии“, който ще се проведе в Румъния от 3-ти до 6-ти март 2012 година в Румъния.

Основната цел на семинара е да изследва как медийните продукти, предназначени за млади хора (и не само) могат да бъдат обогатени чрез темите на глобалното образование.

Профил на участници в семинара: отдели образование, международен; образователни, младежки и детски продукции в медии: телевизии, вестници, тематични списания (вкл. посветени на околната среда, науката, младите хора, пътешествия и др.), радио станции, младежки (училищни, ученически, студентски) вестници, електронни медии, блогъри и др. В семинара ще участват журналисти, сценаристи, медийни експерти, редактори, блогъри и др. от България, Румъния, Гърция, Унгария, Чехия и Австрия. Кандидатите трябва да владеят английски език.

Съдържанието на семинара ще включва програмно въвеждане в темата от утвърден международен журналист, както и редица ателиета и работни групи за изследване на възможностите за включване на глобални теми в медийни продукти, предназначени за млади хора. Работният език е английски.

Разходите за участие в семинара (път, настаняване, храна, образователни материали) се покрива от проекта „Глобално образование без граници“.

Семинарът „Глобалното образование и масовите медии“ е четвъртият международен семинар, организиран в рамките на проекта „Глобално образование без граници“. Това е международен проект, целящ да популяризира и развие концепцията за глобално образование в шест европейски страни. Фондация С.Е.Г.А. е национален партньор на проекта за България. Проектът е подкрепен от Европейската комисия, програма EuropeAid.

Повече за концепцията „Глобално образование“ можете да намерите по-долу, а повече за проекта на: www.glob-edu.net.

Молим заинтересованите за участие в семинара, които отговарят на посочения по-горе профил, да се свържат с нас не по-късно от 8 февруари 2012.

Лице за контакти:
Люба Батенбергска, liuba@cega.bg, 0878 63 97 04

 

Концепцията „Глобално образование”

Глобалното образование е известно още като образование за развитие, образование за глобално гражданство, образование за глобално развитие, образование за устойчиво развитие и др.

Глобалното образование е процес на активно учене, базиран на ценностите солидарност, равенство, включване и сътрудничество. Той изгражда базисна чувствителност за международните приоритети за устойчиво развитие на човечеството и разбиране за причините и последиците от глобалните проблеми. Глобалното образование насърчава пълното участие на всички граждани в борбата със световната бедност и изключване. Цели да повлияе на национални и международни икономически, социални и екологични политики, като ги направи по-справедливи и устойчиви и базирани на правата на човека.

Глобалното образование е сравнително нова концепция, оформила се в резултат на все по-бързо развиващите се обществени отношения в сферата на търговията и комуникациите. С нарастващия темп на глобализацията през последните две десетилетия все по-ясно се осъзнава нуждата от подобен вид образование. Настоящото използване на световните ресурси е несправедливо и неустойчиво. Пропастта между бедни и богати се увеличава, а бедността  продължава да лишава милиони хора по света от основни човешки права. Междувременно в резултат на засилващата се взаимосвързаност животът на милиони се предопределя от това, което се случва в другия край на света. Всичко това тласка силно развитието на образованието за развитие.

Глобалното образование е припознато като нужда и приоритет от ООН и Европейския съюз.

Тъй като образованието за развитие цели както да изгради знания, така и да създаде умения и да оформи ценности у обучаваните, използваните методи за преподаване са интерактивни, наричани още „методи на неформалното образование”. Интерактивните методи поставят обучаемия в центъра на процеса и вместо пасивен получател на информация той е активен участник в конструирането на знанието. В богатите на опит държави образованието за развитие борави със симулационни и ролеви игри, широк спектър от снимки и артефакти, филми, дискусии и други интерактивни инструменти.