Нови стратегии за защита на лични данни мислят във Виена

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини

Viena33Могат ли предложенията от гражданите до институциите, подадени онлайн, да подложат на риск личните данни на хората? Защитени ли са онлайн профилите, които потребителите създават, за да общуват с общините? Как да бъде опазена персоналната информация при все по-масовата дигитализация в ЕС? Какво правят за това Виена, София, Белград, Будапеща и Прага?

Това бяха само част от темите, разисквани на международен семинар “Данни и демокрация – цифровите редизвикателствата пред градовете”, който се проведе на 5 и 6 март 2018 г. във Виена.

Пет европейски града-партньори на община Виена от Източна Европа споделиха опита си по програмата за опазване на данни през 2018 г. Поводът – на 25 май 2018 в страните от Европейския съюз влиза в сила Регламент за защита на лични данни.

Документът е крайъгълен камък в защитата на данните и ще има значително въздействие както върху администрациите, така и върху икономиката. Гражданите пък ще получат нови инструменти, с помощта на които правоприлагането се превръща в реален факт.

„Цифровата революция се разви толкова бързо, че ние трябва да й отговорим преди да ни е помела. Използваме науката за мрежите и гъвкавия подход, за да помогнем на институциите да се справят с новите ситуации”, казва експертът Харалд Кацмайер. Невъзможно е да бъдат управлявани ефективно огромните бази от лични данни, които ще се натрупат в бъдеще, без създаването на стратегии, допълва той.

Какво означава отворени данни и как да бъде защитена личната информация в ЕС при бума на онлайн общуване между граждани и институции? Можем ли да бъдем изнудвани с данните, които оставяме в мрежата? Това бяха сред най-важните дискусии с експерти от Европейския център по дигитални права, представители на австрийското сдружение на общините и общините в София, Белград, Будапеща и Прага.

Сред тях бе и главният експерт от дирекция “Административно обслужване” на Столична община, която представи мерките за обработване и съхраняване на документи и регистри, съдържащи лични данни в столичната общинска администрация.

Презентациите показаха, че всички общински администрации са изправени пред сходни проблеми, които могат да бъдат решени успешно единствено със съвместни усилия. Показан бе и потенциалът на цифровизацията за градовете като бизнес-центрове, както и ползите за гражданите.

300 000 евро годишно е бюджетът на виенският институт за защита на данните, стана ясно на конференцията. От своя страна човешките права винаги са били в центъра на общинската политика на Виена, а защитата на данните са задължителна част от тези права. Общината от самото начало подкрепя неправителствената организация “noyb” (none of your business) – Европейски център за цифрови права “не е твоя работа”, която си е поставила за цел да работи за налагането новите правила за защита на личната сфера.

 

 

Trackback from your site.

Leave a comment