Инициатива за медийна грамотност в българските гимназии “Медия селфи”

Целта на проекта „МЕДИЯ СЕЛФИ”, иницииран от Център за развитие на медиите, е да се събере първата, основаваща се на факти, систематизирана информация за текущото състояние на медийната грамотност в българските гимназии. Проектът цели и да даде възможност на учениците да използват инструмент за самооценка на нивото си на познания по отношение на фалшивите новини, достоверните източници, пропагандните или заблуждаващи механизми в информационното пространство, както и да поощри критичното им мислене. Основна цел на Център за развитие на медиите  е да положим основите на систематична национална база от данни за медийната грамотност, да установи медийните източници на информация за младежите, така и да посочи нуждата от образователни инициативи в тази посока.

Център за развитие на медиите създаде тестова платформа за учениците от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас (17-19 години) и след провеждането на проучване в няколко училища в страната и участието на над 1000 гимназисти и преподаватели от София, Бургас, Костинброд и Сливница, ще предостави на обществено внимание критичните точки в липсата на ключови медийни познания сред тях. Това би засилило нуждата от усилия за подобряване на информационната среда от страна на медиите, но и ще обърне внимание на младите хора в България за информационните „капани“, в които могат да попаднат.

В последствие ще бъде изработен и дигитален инструмент за самооценка с необходимите образователни елементи за ползване от всички младежи.

Проектът се осъществява с любезното съдействие на Американското посолство в България и е подкрепен от водещи национални медии.

Leave a comment