Започна избор на Комисия по журналистическа етика

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини

Националният съвет по журналистическа етика започна процедура за избор на нови членове на Комисията по журналистическа етика. До 10 декември 2014 г. главните редактори на българските медии са поканени да направят номинации за този авторитетен орган за саморегулация на цялата журналистическа професия и посредник между гилдията и гражданското общество. Новоизбраните 12 членове на комисията ще заменят действащите сега две комисии по журналистическа етика в печатните и в електронните медии.

Както е известно, през ноември 2004 г. националните и регионалните медии приеха Етичен кодекс на българските медии. През 2005 г. бяха избрани комисии по етика в печатните и в електронните медии, които започнаха да разглеждат жалби за нарушения на Етичния кодекс. През изминалите 9 години в своите два мандата комисиите взеха решения по стотици конкретни жалби и приеха десетки принципни препоръки за спазване на кодекса.

В последните месеци членовете на двете комисии, Съветът на учредителите на фондация “Национален съвет по журналистическа етика” и работна група от авторитетни журналисти и медийни експерти анализираха натрупания опит и обсъдиха дали промените в медийната среда, настъпили през изминалите години, налагат и промени в системата за саморегулация. В резултат на тези разговори Съветът на учредителите на фондация “Национален съвет по журналистическа етика” реши, че занапред по-работещият вариант е една 12-членна Комисия по журналистическа етика да разглежда жалби за нарушения на кодекса, направени в печатни, електронни и интернет медии. За членове на комисията ще бъдат избрани действащи журналисти и експерти в областта на медиите, които имат висок обществен авторитет, заслуги за укрепване свободата на словото и се ползват с доверие в медийната общност. Номинациите ще бъдат направени на практика от цялата журналистическа гилдия: от редакциите на медиите и организациите, учредители на фондацията, сред които са най-представителните обединения в медиите – Съюзът на българските журналисти, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Съюзът на издателите в България, Центърът за развитие на медиите. От номинираните Съветът на учредителите с квалифицирано мнозинство ще избере 12-те действащи и тримата резервни членове на комисията, а мандатът им ще бъде 3 години.

“Убедени сме, че наш общ дълг и отговорност е да продължим усилията за спазването на Етичния кодекс и за саморегулацията в българските медии. Те са важни както за обществото, така и за самите медии. Наш общ интерес е да изберем достойни членове на Комисията по журналистическа етика. Вярваме, че заедно можем да повишим доверието на обществото в българските медии и да помогнем за тяхното развитие”, пишат в писмото до главните редактори Венелина Гочева, председател на фондация “Национален съвет по журналистическа етика”, Асен Величков, Мехти Меликов, Силва Зурлева, Снежана Тодорова, Теодор Захов, членове на Съвета на учредителите на фондация “Национален съвет по журналистическа етика”.