Екип

Яна Пеловска

Управител

Катя Благоева

Мениджър международни програми и проекти

Илина Попова

Технически сътрудник